Wie echt luistert, ontdekt meer. Inspirerend vrijwilligerswerk waar je wijzer van wordt!
Wij bieden een boeiende en leerzame training en goed georganiseerd vrijwilligerswerk.

 

GEPLANDE TRAININGEN

Data training 2e helft 2018

Informatie- en selectieavond    dinsdag 4 september                    19.00 – 22.00 uur

Trainingsdag 1                             maandag 10 september                09.30 – 17.00 uur

Trainingsdag 2                            dinsdag 25 september                   09.30 – 17.00 uur

Suïcide preventietraining          dinsdag 2 oktober                          09.30 – 17.00 uur

Trainingsdag 3                            dinsdag 9 oktober                           09.30 – 17.00 uur

Trainingsdag 4                            dinsdag 16 oktober                        09.30 – 17.00 uur

Trainingsdag 5                            dinsdag 30 oktober                        09.30 – 17.00 uur

 

Informatie- en selectieavond    maandag 29 oktober                     19.00 – 22.00 uur

Trainingsdag 1                             dinsdag 6 november                     09.30 – 17.00 uur

Trainingsdag 2                            dinsdag 20 november                    09.30 – 17.00 uur

Trainingsdag 3                            dinsdag 4 december                       09.30 – 17.00 uur

Trainingsdag 4                            dinsdag 11 december                     09.30 – 17.00 uur

 

 

In de periodes tussen de trainingsdagen draai je steeds 2 om en om diensten met verschillende ervaren vrijwilligers. Tijdens deze diensten voeren jij en de ervaren vrijwilliger om beurten een gesprek wat daarna geëvalueerd wordt. Aan het einde van iedere om en om dienst wordt een evaluatieformulier ingevuld. De ervaringen tijdens deze diensten worden tijdens de trainingsdagen besproken.

Je draait in totaal zes om en om diensten, waarvan minimaal een ochtenddienst van 08.30 – 13.00 uur
en een late avonddienst van 21.30 – 01.30 uur. De andere vier diensten kunnen op wisselende tijden met wisselende vrijwilligers worden ingevuld.