Samenwerken met Hulplijn Amsterdam

Hulplijn Amsterdam vindt het belangrijk dat organisaties binnen de zorgsector samenwerken zodat kwetsbare inwoners van Amsterdam efficiënt en effectief geholpen worden. Hulplijn Amsterdam is mede initiatiefnemer van diverse samenwerkingsverbanden in Amsterdam op het gebied van formele en informele zorg. De midden in Amsterdam gevestigde organisatie heeft door de diversiteit van haar staf en vele vrijwilligers een schat aan ervaring en kennis.  

Hulplijn Amsterdam onmisbare schakel in de keten
Mensen kunnen altijd contact zoeken met de Hulplijn Amsterdam, ook als de reguliere hulpverlening nog niet in gang is gezet. Daarnaast maken bellers en chatters gebruik van de Hulplijn Amsterdam als aanvulling op de reguliere hulpverlening die zij  al ontvangen of nadat de hulpverlening is afgerond. Daarmee heeft de Hulplijn Amsterdam op verschillende onderdelen een plek in de Amsterdamse keten van hulpverlening.

Coalitie Erbij Amsterdam
Hulplijn Amsterdam is een van de kernpartners van de Coalitie Erbij Amsterdam. Deze coalitie bestaat sinds 2010 en is opgericht om beter samen te werken in Amsterdam in de strijd tegen eenzaamheid. Het volgende negental organisaties heeft de krachten gebundeld in diverse projecten, buddywerk, activeringswerk, het te woord staan en bezoeken van vereenzaamde mensen:

Unie van Vrijwilligers Amsterdam

Hulplijn Amsterdam

Protestantse Diaconie Amsterdam 

Zonnebloem

Rode Kruis Amsterdam

Humanitas

Leger des Heils

Regenboog Groep

Cliëntenbelang Amsterdam 

Week tegen de eenzaamheid
Jaarlijks organiseert de Coalitie Erbij Amsterdam diverse activiteiten in de Week tegen de eenzaamheid. De Coalitie Erbij Amsterdam kiest tijdens deze week voor een positieve en activerende benadering van mensen in hun eigen omgeving. In 2016 heeft de week van 22 september tot 2 oktober plaats gevonden onder aanvoering van Hulplijn Amsterdam. 

Samenwerking op kwaliteit
We investeren steeds in de kwaliteit van onze organisatie, onder meer door het intensiveren en uitwisselen van expertise. We werken daarvoor onder meer samen  met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) en zijn een partner in de Vrijwilligersacademie Amsterdam (VA).