Over Hulplijn Amsterdam

Hulplijn Amsterdam is een professioneel werkende vrijwilligersorganisatie.
Al meer dan 50 jaar staan onze vrijwilligers dag en nacht klaar voor een vertrouwelijk gesprek met iedereen die contact met ons zoekt.

Wij zijn diepgeworteld in de stad. Veel van onze bellers en chatters wonen hier, en ook onze vrijwilligers komen uit de stad. Hulplijn Amsterdam maakt deel uit van een netwerk dat elkaar versterkt, ervaringen en kennis deelt en zo zorgt voor een breed hulpaanbod in Amsterdam.

We onderhouden contacten en samenwerkingsverbanden met verschillende instellingen op het gebied van zorg en welzijn en is een organisatie waarin vrijwilligers op een professionele manier worden opgeleid en begeleid.
Zij ondersteunen bellers en chatters door middel van een anoniem, vertrouwelijk en gelijkwaardig gesprek waarbij
de vrijwilliger actief contact maakt en echte aandacht biedt.

De redenen tot contact zijn divers. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over depressie, psychosociale problemen,
maar ook over verlies van werk of gezondheid. Daarnaast zijn suïcidale gedachten en gevoelens regelmatig onderwerp van gesprek.

Op de achtergrond speelt eenzaamheid in de meeste gevallen een grote rol. De contacten aan de telefoon en chat worden verzorgd door 80 vrijwilligers. De organisatie wordt ondersteund door vijf professionals, te weten een directeur, een office manager, een secretariaatsmedewerker en twee trainers.

We zijn een stichting die voor 95% door de gemeente Amsterdam wordt gesubsidieerd. Het overige deel wordt verkregen door giften van diverse fondsen, kerken, bedrijven en particulieren.

Een gift geven of donateur worden? Klik hier.