ANBI

Schermafbeelding-2014-04-09-om-14.54.52

Hulplijn Amsterdam

Algemeen

 

Statutaire naam:                  Hulplijn Amsterdam

RSIN / fiscaal nummer:        002958508

ANBI-status:                        Ja

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel aan ieder die behoefte heeft aan contact en die zich al dan niet in een crississituatie bevindt, anonieme gesprekken van mens tot mens te bieden per telefoon, internet of ander medium, alsmede het bieden van aandachte en het zijn van een gesprekspartner en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelinks verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords..

De stichting heeft voorts ten doel: Het bieden van aandacht, respect en- zonodig- perspectief aan gesprekspartners;

Het signaleren van behoefte aan het hierbovenstaande, het geven van advies en het verstrekken van informatie aan gesprekspartners; Het – indien van toepassing – met gesprekspartner; zoeken van oplossingen en het geven van steun; Het stimuleren van zelfredzaamheid van de gesprekspartners; Indien mogelijk bekend doen worden, dan wel de aandacht vestigen in brede kring op maatschappelijke tekortkomingen, door midel van gegevens en daaruit volgende inzichten waarover de stichting beschikt; het delen van kennis en know-how van de stichting met derden, waaronder professionele partijen.

Bestuur

Samenstelling bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, overige bestuursleden

Dhr. H. Drenth (voorzitter)

Dhr. B. Condic

Dhr. L. Van Vessem (penningmeester)

Dhr. B. van Genk (secretaris vanaf 1-10-2016)

Dhr. M. Ong

Mevr. W. Sabatino

 

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja

Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:

Alleen reiskosten kunnen worden gedeclareerd.

Beloningsbeleid medewerkers:

Conform CAO Welzijn