Wie echt luistert, ontdekt meer. Inspirerend vrijwilligerswerk waar je wijzer van wordt!
Wij bieden een boeiende en leerzame training en goed georganiseerd vrijwilligerswerk.

 

GEPLANDE TRAININGEN

MEI 2017

Informatie- en selectieavond  MAANDAG  8 mei  van 19.30 tot 22.00 uur

Dinsdag           16 mei                 1e  dag)*                                           09.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur

Donderdag        1 juni                  2e dag)*                                           09.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur

Dinsdag           13 juni                  3e dag)*                                           09.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur

Dinsdag           20 juni                 Suïcide preventietraining              09.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur

Dinsdag           27 juni                 4e dag)*                                            09.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur

 

)*=

In de periodes tussen de trainingsdagen draai je steeds 2 om en om diensten met verschillende ervaren vrijwilligers. Tijdens deze diensten voeren jij en de ervaren vrijwilliger om beurten een gesprek wat daarna geëvalueerd wordt. Aan het einde van iedere om en om dienst wordt een evaluatieformulier ingevuld. De ervaringen tijdens deze diensten worden tijdens de trainingsdagen besproken.

Je draait in totaal zes om en om diensten, waarvan minimaal een ochtenddienst van 08.30 – 13.00 uur
en een late avonddienst van 21.30 – 01.30 uur. De andere vier diensten kunnen op wisselende tijden met wisselende vrijwilligers worden ingevuld.